Parlem l'idioma dels emprenedors

Som la divisió de venture capital de Banc Sabadell que té com a principal objectiu donar suport als projectes emprenedors en les primeres fases de vida (seed, seed A).

Fes scroll per continuar

Som emprenedors recolzant a emprenedors

Busquem acompanyar a les empreses de base tecnològica i digital, amb alt potencial de creixement i models de negoci innovadors.

Sabem que el que més importa a l’emprenedor: que l’escoltin i l’entenguin per poder acompanyar-lo en el seu creixement.

Això és el que ens converteix en el seu millor aliat

Expertise sectorial

Expertise sectorial


La nostra experiència ens permet ajudar en tots els àmbits de gestió i creixement de les companyies.

Agilitat de decisió

Agilitat de decisió


Sabem que una startup necessita velocitat. Per aquest motiu tenim processos de decisió àgils i ràpids en tots els àmbits de gestió i creixement de les companyies.

Ajudant als emprenedors

Més d'un segle ajudant als emprenedors

El nostre banc va néixer el 1881 de l’emprenedoria tèxtil de Sabadell, amb la intenció de finançar la indústria local i proveir-la de matèries primeres en condicions més favorables. Qui millor per acompanyar ara als emprenedors del segle XXI?


Sabadell Venture Capital, englobada en la direcció de BS Capital, és el braç inversor de venture capital de Banc Sabadell que inverteix en startups en fases inicials acompanyant-les en el seu creixement.

El banc d’emprenedors per a emprenedors

Sabadell Venture Capital, dins de la Direcció de BS Capital, té com a principal objectiu ser l'inversor financer de referència en l'àmbit emprenedor a Espanya.

Línia de temps del Banc Sabadell

2011

L’activitat de venture capital de Banc Sabadell s’inicia el 2011 amb la creació del Fons dels Enginyers vehiculat a través de la Societat d’Inversió dels Enginyers, fons gestionat pel Col·legi d’Enginyers Industrials i BS Capital, els principals inversors del qual són l’Institut Català de Finances i el Banc Sabadell.

2013

El 2013 conjuntament amb la Direcció de Banca Comercial es crea BStartup 10, que inverteix anualment 1 M€ en 10 companyies de base tecnològica i digital en fase preseed i seed.

2015

El 2015 la Direcció de BS Capital crea Sabadell Venture Capital, amb l’objectiu de realitzar inversions en companyies en fases inicials (seed y sèrie A) a Espanya, en les àrees de tecnologia i digital.

2016

El 2016 la Direcció de BS Capital decideix ampliar les àrees d’inversió en venture capital entrant en el sector del Life Sciences mitjançant la participació en el fons Ysios Biofund II – Invierte i amb un acord de co-inversió directa.

2017

El 2017 s’incrementa l’aposta del banc en l’àmbit del venture capital, augmentant els recursos destinats i iniciant l’activitat de Venture Debt, sent Banc Sabadell el primer banc espanyol en oferir aquest producte.

2018

Al 2018 Sabadell Venture Capital amb els promotors Josep Lluís Sanfeliu i Clara Campas creen Sabadell Asabys, vehicle específic per a inversions en el sector salut. http://asabys.com/

2018

Se crea BStartup Health junto con la Dirección de Banca Comercial. Este programa va dirigido a inversión en proyectos de salud en fase muy iniciales (pre-seed y seed) donde la inversión se destina fundamentalmente a validar la tecnología y el mercado.

2019

Es manté el compromís de la Direcció de BS Capital en el sector Life Sciences mitjançant la participació en el fons Ysios Biofund III.

2020

El Fons Europeu d’Inversions (FEI) confia en Sabadell Venture Capital dotant-li la garantia InnovFin, amb el el recolzament financer de la Unió Europea en el marc d’instruments financers de Horitzó 2020, per a les seves operacions de Venture Debt.

L’activitat de venture capital de Banc Sabadell s’inicia el 2011 amb la creació del Fons dels Enginyers vehiculat a través de la Societat d’Inversió dels Enginyers, fons gestionat pel Col·legi d’Enginyers Industrials i BS Capital, els principals inversors del qual són l’Institut Català de Finances i el Banc Sabadell.

2011

2011

L’activitat de venture capital de Banc Sabadell s’inicia el 2011 amb la creació del Fons dels Enginyers vehiculat a través de la Societat d’Inversió dels Enginyers, fons gestionat pel Col·legi d’Enginyers Industrials i BS Capital, els principals inversors del qual són l’Institut Català de Finances i el Banc Sabadell.

2011

L’activitat de venture capital de Banc Sabadell s’inicia el 2011 amb la creació del Fons dels Enginyers vehiculat a través de la Societat d’Inversió dels Enginyers, fons gestionat pel Col·legi d’Enginyers Industrials i BS Capital, els principals inversors del qual són l’Institut Català de Finances i el Banc Sabadell.

2013

El 2013 conjuntament amb la Direcció de Banca Comercial es crea BStartup 10, que inverteix anualment 1 M€ en 10 companyies de base tecnològica i digital en fase preseed i seed.

2015

El 2015 la Direcció de BS Capital crea Sabadell Venture Capital, amb l’objectiu de realitzar inversions en companyies en fases inicials (seed y sèrie A) a Espanya, en les àrees de tecnologia i digital.

2016

El 2016 la Direcció de BS Capital decideix ampliar les àrees d’inversió en venture capital entrant en el sector del Life Sciences mitjançant la participació en el fons Ysios Biofund II – Invierte i amb un acord de co-inversió directa.

2017

El 2017 s’incrementa l’aposta del banc en l’àmbit del venture capital, augmentant els recursos destinats i iniciant l’activitat de Venture Debt, sent Banc Sabadell el primer banc espanyol en oferir aquest producte.

2018

Al 2018 Sabadell Venture Capital amb els promotors Josep Lluís Sanfeliu i Clara Campas creen Sabadell Asabys, vehicle específic per a inversions en el sector salut.

2018

Es crea BStartup Health junt amb la Direcció de Banca Comercial. Aquest programa està adreçat a inversió en projectes de salut en fases molt inicials (pre-seed y seed) en les que la inversió es destina fonamentalment a validar la tecnologia i el mercat.

2019

Es manté el compromís de la Direcció de BS Capital en el sector Life Sciences mitjançant la participació en el fons Ysios Biofund III.

2020

El Fons Europeu d’Inversions (FEI) confia en Sabadell Venture Capital dotant-li la garantia InnovFin, amb el el recolzament financer de la Unió Europea en el marc d’instruments financers de Horitzó 2020, per a les seves operacions de Venture Debt.

Cita:

L’emprenedoria no és ni ciència, ni art, és pràctica

Peter Drucker

Tornar adalt